Winny Hoffmann Foundation

Nog steeds leven veel kinderen in Nederland onder armoedegrens. Net als ieder ander kind hebben ook zij recht op een onbezorgde jeugd. Maar voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij hun talent volledig kunnen benutten door bijvoorbeeld lid te zijn van een voetbalvereniging, een muziekinstrument te bespelen of deel te nemen aan leuke activiteiten. Dit zorgt niet alleen voor een belemmering in hun ontwikkeling, maar vaak is er ook sprake van schaamte naar de buitenwereld, waardoor hun isolement alleen maar verder vergroot wordt. 

De Winny Hoffmann foundation heeft tot doel om zoveel mogelijk kinderen tot en met 16 jaar in de regio Eindhove/Helmond die onder de armoedegrens leven een beter toekomstperspectief te bieden middels de juiste hulp en ondersteuning.  

Wij van de Stichting Kerststad Events vinden dit een geweldig initiatief en willen dan ook graag bijdragen aan de bekendheid van de Foundation.

Ken je kind(eren) die in aanmerking komen voor ondersteuning meld deze dan aan bij de Winny Hoffmann Foundation.

Wil je een donatie doen, dan kan dat natuurlijk ook en zijn veel kinderen je dankbaar!

Voor meer informatie over de Winny Hoffmann Foundation klik hier.